Peab selger fundamenteringsvirksomheten i Norge

Peab har inngått en avtale med NCC om salg av fundamenteringsvirksomheten i Norge, som drives under firmaet Nordisk Fundamentering AS.

I 2016 omsatte virksomheten for 252 MNOK og hadde 102 ansatte.

Transaksjonen krever godkjenning fra de norske konkurransemyndighetene og salget beregnes gjennomført i fjerde kvartal 2017.

Den svenske fundamenteringsvirksomheten berøres ikke av ovenstående transaksjon og fortsetter uforandret.

For mer informasjon, kontakt

Karl-Gunnar Karlsson

Sjef Peab Industri Norden

Telefon: +46 733 84 85 89

Kajsa Jacobsson

Pressesjef Peab

Telefon: +46 725 333484