Peab skal bygge ny trafikkløsning i Trondheim sentrum

Peab Anlegg har fått oppdraget med å bygge en modernisert trafikkløsning i Kongens gate. Kontrakten er en totalentreprise med samspill og består av en utviklingsfase og gjennomføringsfase.

Den 12. januar signerte Christer Blomkvist fra Peab Anlegg og Jo Bernt Brønstad fra Trøndelag fylkeskommune kontrakt for utviklingsfasen for bygging av ny trafikkløsning i Kongens gate, Trondheim. Det er snakk om et gatestrekk på rundt 850 meter, mellom Ilevollen og St. Olavs gate, som skal totalrehabiliteres.

Blant tiltakene er etableringen av en dedikert kollektivtrasé for trikk og buss, noe som omfatter nye trikkespor med kjøreledninger, signalanlegg, holdeplasser, grøntområder og sikring av Nidareidtunnelen.

- Vi er svært fornøyde og stolte over tildelingen av dette prosjektet. Tilbudsteamet i Peab og Solberg Maskin har funnet suksessfaktoren, og jobbet seg frem til den beste besvarelsen av alle de fem tilbyderne, sier Christer Blomkvist, distriktssjef for DK Infra i Peab Anlegg.

Distriktskontorene DK Infra og DK Solberg Maskin AS har dannet et internkonsortium i forbindelse med prosjektet, som gjennomføres som en totalentreprise med samspill.

- Arbeidene med å utvikle prosjektet har allerede startet og vi har en felles forhåpning, sammen med byggherren, at vi skal ha en kontrakt signert for gjennomføringsfasen til sommerferien. Oppstart av de fysiske arbeidene er planlagt rett over ferien, sier Blomkvist.

Alt av grunn- og betongarbeider i prosjektet vil bli utført av produksjonsarbeidere fra Peab og Solberg Maskin. Prosjektet er planlagt ferdigstilt mot slutten av 2026.

- Denne kontrakten gir stabilitet og trygghet for våre ansatte. Dette er den første samspillskontrakten som Trøndelag fylkeskommune gjennomfører, noe som vil gi oss verdifull erfaring med slike samspillsentrepriser. Prosjektet bidrar også til utvikling og nytenkning, spesielt i møte med nye miljøkrav, sier Børge Kvitland, prosjektleder DK Infra i Peab Anlegg.

Prosjektet har et tydelig miljøfokus og legger vekt på reduksjon av CO2-utslipp - både i valg av materialer og under gjennomføringen av anleggsarbeidene. Blant tiltakene er bruk av nullutslippskjøretøy i forbindelse med transport.

Ved ferdigstillelse vil den nye trafikkløsningen i Kongens gate føre til bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i Trondheim.

- Dette prosjektet er svært viktig for Peab, og er et uttrykk for vår forpliktelse som lokal samfunnsbygger. Vi ser frem til videre samarbeid med fylkeskommunen for å etablere en moderne trafikkløsning som vil komme innbyggerne til gode, avslutter Johan Hansson, adm. direktør i Peab Anlegg Norge.

Fakta - FV 6650 Kongens gate i Trondheim

Omfang: Totalrehabilitering av strekningen Ilevollen - St. Olavs gate
Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
Sted: Trondheim
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune
Prosjektleder: Børge Kvitland, Peab Anlegg
Anleggsleder: Geir Tore Midttømme, Solberg Maskin AS
Oppstart: Utviklingsfasen er i gang. Oppstart av arbeidene sommeren 2024
Ferdigstillelse: Mot slutten av 2026

Kontaktpersoner

Johan Hansson

Adm. dir. Peab Anlegg

Telefon: +47 917 43 353

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).