Peab skal drifte veiene på Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveier, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog/Høland og deler av Fet, Sørum og Nes. Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord.

– Kontrakten er en viktig milepæl i Peabs satsing på Østlandet. Det er et viktig lokalområde for oss både innen anlegg, asfalt, bygg og egenutviklede boligprosjekter. Peab er etablert med egne kontorer på Kløfta, og satser for å være en stor, trygg og attraktiv arbeidsgiver i området, sier distriktssjef Morten Sjøli i Peab Anlegg.

Oppdraget omfatter et veinett som består av rundt 470 kilometer vei – av dette er 439 kilometer fylkesvei og 31 kilometer gang- og sykkelvei. Peab skal utføre rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver. I tillegg har Peab ansvar for å inspisere og registrere feil og mangler, i tillegg til å ha beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling.

– For oss blir det viktig å ha tett dialog og samarbeid med Vegvesenet. Vi skal også ha gode systemer og rutiner for informasjon til publikum som bruker veiene til daglig, sier prosjektleder Joakim Mortensen i Peab Anlegg.

Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2017 til 31. august 2022.

– Denne kontrakten er veldig viktig for oss. Kvalitet på veiene er noe vi blir målt på hver eneste dag, og er viktig for vårt omdømme. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Peab Anlegg, sier byggeleder Tore Dyrseth i Statens vegvesen.

Mer informasjon

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).