Peab skal skifte betongdekket på E6 ved Gardermoen

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å skifte ut betongdekket med asfalt på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina.

Kontrakten er en totalentreprise, med en kontraktssum på 93 millioner kroner eks. mva.

− Vi er veldig fornøyde med at vi ble tildelt denne kontrakten, og ser frem til et godt samarbeid med byggherren. For vår del er det også positivt at Peab er en totalleverandør i prosjektet, med store og viktige leveranser fra våre søsterselskaper Peab Asfalt og Norrock, sier administrerende direktør Johan Hansson i Peab Anlegg.

Tre faser

Peab vil starte opp arbeidene på E6 i løpet av mai måned, ved Hauerseterkrysset. Det skal skiftes ut dekke og underbygning på totalt 6,6 kilometer tofelts vei. Arbeidet vil foregå i tre faser, hvorav fase 3 er en opsjon. De to første gjennomføres sommersesongen 2019, den siste gjennomføres sommersesongen 2020.

Faseinndeling:

  1. Området ved Hauerseterkrysset
  2. Fra sørenden ved Jessheim nord til Hauerseterkrysset
  3. Fra Hauerseterkrysset til Mogreina (opsjon)

I tillegg til veiunderbygging og nytt asfaltdekke er det aktuelt at Statens vegvesen utløser en opsjon på utskifting av inntil 14 kilometer veirekkverk samt to mindre opsjoner.

Sikkerhet og helse

I følge Peabs prosjektleder, Stein Olav Haugen, er sikkerhet og helse viktige fokusområder for prosjektledelsen.

− Vi har tydelige og strenge rutiner som skal ivareta sikkerheten, både for trafikanter og våre medarbeidere på prosjektet. Gjennomtenkt trafikksikring, og god kommunikasjon med byggherre og trafikkmyndigheter, er helt essensielt i dette arbeidet. Vi vil også jobbe med tiltak for å redusere sprutrisiko og spredning av støv fra pigging av betong og gravearbeider, sier Stein Olav Haugen.

Når utbedringsarbeidene er ferdige vil E6 på denne strekningen ha asfaltdekke slik som tilstøtende E6-strekninger.

Kontaktpersoner

Johan Hansson

Adm. direktør Peab Anlegg

Telefon: +47 917 43 353