Peabs årlige arbeidsmiljøuke er i gang

I løpet av uken vil minst 500 byggeplasser i Norge, Sverige og Finland få besøk av ledere i Peab. På agendaen står blant annet dialogmøte om arbeidsmiljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljø er et av Peabs absolutt viktigste fokusområder. Årlig avholdes en egen fokusuke for arbeidsmiljø og sikkerhet. I år gjennomføres uken fra 28. august til 1. september.

− Vi kan aldri akseptere at det skjer ulykker på våre arbeidsplasser. Derfor skal vi fortsatt ha topp fokus på arbeidsmiljøarbeidet i hele organisasjonen. For å gi ekstra energi til det daglige sikkerhetsarbeidet gjennomfører vi årlig denne fokusuken der ledere, medarbeidere og underentreprenører møtes i dialog på våre byggeplasser, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

I løpet av uken gjennomfører alle produksjonsarbeidsplasser blant annet dialogmøter. Der er hovedtemaet hvordan man kan få til konkrete forbedringer i arbeidsmiljø og sikkerhet på egen arbeidsplass.

− I Peab involverer vi våre medarbeidere i arbeidet med å skape økt sikkerhet på arbeidsplassene. Vi jobber kontinuerlig med adferd og holdninger som kan gjøre at vi oppfatter risikoer så tidlig som mulig. Det handler om orden og ryddighet. Det gjelder å alltid tenke sikkerhet først, bry seg om hverandre og ikke være redd for å si ifra. Vår visjon er å ikke ha noen ulykker i det hele tatt, sier Urban Alm, personalsjef med ansvar for arbeidsmiljø i Peab.

For mer informasjon, kontakt

Urban Alm

Personalsjef med ansvar for arbeidsmiljø i Peab

Telefon: +46 733-37 23 54

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414