Peabs årlige arbeidsmiljøuke i gang

Hovedtemaet i årets arbeidsmiljøuke er Sikkerhetskultur. En viktig aktivitet er dialogmøter på samtlige bygg- og anleggsplasser. Peabs ledere besøker i løpet av uka rundt 500 arbeidsplasser i Sverige, Norge og Finland for å delta i samtalene.

 Våre arbeidsplasser skal være trygge og inkluderende. Derfor jobber vi kontinuerlig med atferd og holdninger, og trener på å oppdage risikoer. Rapportering av uønskede hendelser er et viktig hjelpemiddel for å forhindre ulykker og skader. Vårt hovedbudskap er at vi alltid skal tenke sikkerhet først, bry oss om hverandre og ikke være redd for å si ifra, sier Urban Alm HMS-sjef i Peab-konsernet.

En god sikkerhetskultur starter med et godt arbeidsmiljø. God og tydelig kommunikasjon, involvering, variasjon og utviklingsmuligheter, og at ansatte trives og har det gøy på jobb.

- Vi må jobbe forebyggende og hele tiden løfte frem og snakke om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det gjelder ikke bare Peabs ledere og ansatte, men alle som er innom våre arbeidsplasser. Det skal være tydelig at Peab setter arbeidsmiljø og sikkerhet først, sier Alm.

Under den årlige arbeidsmiljøuken møtes ledere, ansatte og underleverandører i dialog på Peabs arbeidsplasser. Målet er å tilføre ekstra energi til det daglige sikkerhetsarbeidet.

- Vi kan aldri akseptere at mennesker på våre arbeidsplasser blir skadet eller syke av jobben. Derfor jobber vi med å forbedre sikkerhetskulturen vår, med vekt på forebyggende tiltak. Helse, miljø og sikkerhet er et av de absolutt viktigste fokusområdene vi har i Peab. Det gjelder alle dager - hele året, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.