Peabs årsresultat 2015

Sterk avslutning på året for Peab.

– Vi hadde en sterk avslutning på året med forbedringer i flere av våre virksomheter, og da spesielt innen boligutvikling. Ordreinngangen har økt i samtlige forretningsområder. Vår finansielle posisjon styrkes fortsatt, og det gir oss gode muligheter fremover, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

  • Operativ nettoomsetning eksklusive nedskriving av prosjektet Mall of Scandinavia: 45 052 MSEK (43 820). Operativ nettoomsetning: 44 252 MSEK (43 820)
  • Operativt driftsresultat eksklusive nedskriving av prosjektet Mall of Scandinavia: 1 852 MSEK (1 783). Operativt driftsresultat: 1 052 MSEK (1 783)
  • Operativ driftsmargin eksklusive nedskriving av prosjektet Mall of Scandinavia: 4,1 prosent (4,1). Operativ driftsmargin: 2,4 prosent (4,1)
  • Resultat per aksje eksklusive nedskriving av prosjektet Mall of Scandinavia: 4,82 SEK (3,48). Resultat per aksje: 2,71 SEK (3,48)
  • Nedskriving av prosjektet Mall of Scandinavia har redusert omsetning og driftsresultat med -800 MSEK i fjerde kvartal
  • Ordreinngang: 37 812 MSEK (31 690). Ordrereserve: 26 991 MSEK (24 922)
  • Positiv kontantstrøm før finansiering: 1 787 MSEK (2 803)
  • Nettogjeld: 3 118 MSEK (3 886)
  • Soliditet: 28,8 prosent (28,2)
  • Styret foreslår en utdeling på 2,60 SEK (2,25) per aksje

Mer informasjon

Last ned

Peabs årsresultat 2015