Peabs årsresultat 2017

Lønnsom vekst og sterk ordresituasjon.

− Gjennom 2017 har vi vist tydelige forbedringer i våre virksomheter. Entreprenørvirksomhetene i Bygg og Anlegg leverer stabile resultater. Industri og Prosjektutvikling rapporterer betydelige marginforbedringer. Markedsutsiktene er stabile, til tross for et noe avventende boligmarked. Sammen med en rekordhøy ordrereserve og en sterk finansiell posisjon gir det gode forutsetninger for fremtiden, sier Peabs konsernsjef Jesper Göransson.

Januar – desember 2017

 • Operativ nettoomsetning: 50 267 MSEK (46 489)
 • Operativt driftsresultat: 2 425 MSEK (2 075)
 • Operativ driftsmargin: 4,8 prosent (4,5)
 • Resultat før skatt: 2 445 MSEK (2 050)
 • Resultat per aksje: 6,97 SEK (5,85)
 • Ordreinngang: 45 247 MSEK (41 445)
 • Ordrereserve: 38 491 MSEK (33 572)
 • Positiv kontantstrøm før finansiering: 2 295 MSEK (2 651)
 • Nettogjeld: 1 216 MSEK (1 862)
 • Soliditet: 32,1 prosent (29,7)
 • Styret foreslår en utdeling på 4,00 SEK (3,60) per aksje

Les hele årsresultatet

Peabs årsresultat 2017

(last ned pdf)

Kontaktpersoner

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338