Peabs årsresultat 2018 - Forbedret resultat og økt utbytte

− Etter en sterk avslutning kan vi oppsummere 2018 som et stabilt år, med en positiv utvikling for våre virksomheter. Både omsetning, resultat og margin økte, og vi går inn i 2019 med en stor og godt spredt ordrereserve. På bakgrunn av dette foreslår styret at utbyttet økes til 4,20 kr per aksje, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

 • Nettoomsetning 52 233 MSEK (49 981)
 • Driftsresultat 2 573 MSEK (2 418)
 • Driftsmargin 4,9 prosent (4,8)
 • Resultat før skatt 2 518 MSEK (2 458)
 • Resultat per aksje 7,12 SEK (7,01)
 • Ordreinngang 51 087 MSEK (48 999)
 • Ordrereserve 45 819 MSEK (40 205)
 • Kontantstrøm før finansiering -1 021 MSEK (2 295)
 • Nettogjeld 3 551 MSEK (1 216)
 • Soliditet 30,4 prosent (32,2)
 • Styret foreslår et utbytte på 4,20 SEK (4,00)
  per aksje

Kontaktpersoner

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338

Camila Buzaglo

Kommunikasjonsdirektør Peab

Telefon: +46 70 5453269