Peabs årsresultat 2020

Sterk finansiell posisjon og nye finansielle mål.

− Til tross for at fjoråret ble dramatisk i verden, viser årsresultatet en sterk utvikling for Peab. Ordreinngangen var stabil, og vi forbedret vår finansielle posisjon som følge av en sterk kontantstrøm. Både oppkjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet og utdelingen og børsnoteringen av det tidligere heleide datterselskapet Annehem Fastigheter, bidro til et høyt resultat og til å tydeliggjøre vår kjernevirksomhet, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

Sammendrag fra resultatrapporten:

Oktober - desember 2020

 • Nettoomsetning: 15 424 MSEK (15 858), hvorav oppkjøpt virksomhet 1 412 MSEK
 • Driftsresultat: 1 825 MSEK (797), hvorav oppkjøpt virksomhet netto 42 MSEK og effekt av utdelingen av Annehem Fastigheter 952 MSEK
 • Driftsmargin: 11,8 prosent (5,0), eksklusiv effekt av utdelingen av Annehem Fastigheter 5,7 prosent
 • Resultat før skatt: 1 807 MSEK (772)
 • Resultat per aksje: 5,62 SEK (2,10)
 • Ordreinngang: 12 189 MSEK (12 096), hvorav oppkjøpt virksomhet bidro med 1 113 MSEK
 • Kontantstrøm før finansiering: 1 763 MSEK (1 095)
 • Utdeling og børsnotering av Annehem Fastigheter gjennomført

Januar - desember 2020

 • Nettoomsetning: 57 417 MSEK (55 349), hvorav oppkjøpt virksomhet 5 891 MSEK
 • Driftsresultat: 3 541 MSEK (2 610), hvorav oppkjøpt virksomhet netto 250 MSEK og effekt av utdelingen av Annehem Fastigheter 952 MSEK
 • Driftsmargin: 6,2 prosent (4,7), eksklusiv effekt av utdelingen av Annehem Fastigheter 4,5 prosent
 • Resultat før skatt: 3 433 MSEK (2 579)
 • Resultat per aksje: 10,00 SEK (7,25)
 • Ordreinngang: 49 735 MSEK (44 130), hvorav oppkjøpt virksomhet bidro med 4 357 MSEK. Ordrereserve: 42 709 MSEK (42 494)
 • Kontantstrøm før finansiering: 2 779 MSEK (1 025), hvorav oppkjøpsbetalinger utgjorde -3 184 MSEK
 • Nettogjeld: 3 873 MSEK (7 535)
 • Soliditet: 36,2 prosent (32,5)
 • Oppkjøpet av asfalt-, pukk- og grusvirksomheten fra YIT ble gjennomført 1. april 2020
 • Styret foreslår et utbytte på 4,50 SEK (-) per aksje
 • Nye finansielle og ikke-finansielle mål fastsatt

Live presentasjon

Peabs konsernsjef Jesper Göransson presenterer årsresultatet 2020 torsdag 4. februar kl. 0900.

Klikk for å delta

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45