Peabs årsresultat januar – desember 2019

Stabil drift for Peab i 2019.

- I 2019 økte vi omsetningen med tre prosent til 54 milliarder svenske kroner. Når vi justerer for kostnader knyttet til oppkjøp og elimineringer, ser vi også en økt lønnsomhet. Det foreslåtte ekstra utbyttet* viser at Peab, gjennom våre fire samarbeidende forretningsområder, har en evne til å generere god inntjening for våre aksjonærer. Vi har stabile markedsutsikter, og tar nå fatt på 2020 gjennom å fullføre oppkjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet, som forventes å skje i løpet av første halvår, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

* Se egen pressemelding fra Peab AB

Januar - desember 2019

 • Nettoomsetning: 54 008 MSEK (52 233)
 • Driftsresultat: 2 568 MSEK (2 573)
 • Driftsmargin: 4,8 prosent (4,9)
 • Resultat før skatt: 2 510 MSEK (2 518)
 • Resultat per aksje: 7,09 SEK (7,12)
 • Ordreinngang: 44 130 MSEK (51 087)
 • Ordrereserve: 42 494 MSEK (45 819)
 • Kontantstrøm før finansiering: -551 MSEK (-1 021)
 • Nettogjeld: 7 507 MSEK (3 551). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er nettogjelden 6 743 MSEK
 • Soliditet: 31,7 prosent (30,4). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er soliditeten 32,3 prosent
 • Styret foreslår et utbytte på 4,20 SEK (4,20) per aksje
 • Styret foreslår ekstra utbytte for et eiendomsselskap i henhold til Lex Asea (se egen pressemelding fra Peab AB)

 Oktober - desember 2019

 • Nettoomsetning: 15 312 MSEK (14 845)
 • Driftsresultat: 755 MSEK (863). Anskaffelse av resterende aksjer i Smidmek er belastet med 47 MSEK
 • Driftsmargin: 4,9 prosent (5,8)
 • Resultat før skatt: 724 MSEK (839)
 • Resultat per aksje: 2,00 SEK (2,39)
 • Ordreinngang: 12 096 MSEK (10 451)
 • Kontantstrøm før finansiering: 552 MSEK (949)

Kontaktpersoner

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab