Peabs halvårsrapport januar – juni 2019

Økt omsetning og forbedret driftsresultat.

− Etterspørselen i markedet er fortsatt god, men har ulike forutsetninger avhengig av geografi og produkt. Peab har gjennom første halvår 2019 økt omsetningen og forbedret driftsresultatet. Vi fortsetter å investere i prosjektutviklingsvirksomheten, og utvider samtidig vår industrivirksomhet gjennom oppkjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden. Avtalen ble undertegnet i starten av juli, og er beregnet å tre i kraft den 1. januar 2020, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

  • Nettoomsetning: 25 695 MSEK (24 943)
  • Driftsresultat: 1 086 MSEK (967)
  • Driftsmargin: 4,2 prosent (3,9)
  • Resultat før skatt: 1 080 MSEK (929)
  • Resultat per aksje: 3,09 SEK (2,68)
  • Ordreinngang: 22 685 MSEK (29 163)
  • Ordrereserve: 45 873 MSEK (47 453)
  • Kontantstrøm før finansiering: -762 MSEK (-1 094)
  • Nettogjeld: 7 241 MSEK (3 592). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er nettogjelden 6 414 MSEK
  • Soliditet: 27,6 prosent (29,2). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er soliditeten 28,1 prosent

Kontaktpersoner

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab