Peabs halvårsrapport januar-juni 2016

– Vår forretningsmodell med fire kompletterende forretningsområder, der samtlige har en stabil utvikling og lønnsomhet, gir Peab en god posisjon i dagens marked. Et positivt andre kvartal ga forbedringer i form av økt omsetning og margin for første halvår. En økt ordrereserve med lengre løpetid, en veldimensjonert portefølje, positive markedsutsikter samt en styrket finansiell posisjon gir gode forutsetninger for Peab de nærmeste årene, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göranssson i en kommentar.

Januar - juni 2016

  • Operativ nettoomsetning: 21 473 MSEK (20 452)
  • Operativt driftsresultat: 812 MSEK (678)
  • Operativ driftsmargin: 3,8 prosent (3,3)
  • Resultat før skatt: 755 MSEK (586)
  • Resultat per aksje: 2,16 SEK (1,64)
  • Ordreinngang: 22 051 MSEK (18 973)
  • Ordrereserve: 33 457 MSEK (27 162)
  • Kontantstrøm før finansiering: 916 MSEK (237)
  • Nettogjeld: 3 154 MSEK (4 315)
  • Soliditet: 27,5 prosent (27,5)

Mer informasjon

Last ned

Peabs halvårsrapport januar-juni 2016.

Se video

Jesper göransson presenterer halvårsrapporten.

Ytterligere informasjon

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338