Peabs kvartalsrapport januar - mars 2019

Fortsatt stabil utvikling for Peab.

– I starten av 2019 ser vi fortsatt stabilitet i virksomheten, i et byggmarked hvor etterspørselen generelt er god, men som har ulike forutsetninger avhengig av geografi og produkt. For 2019 har vi en solid ordresituasjon, og bredden i virksomheten betyr at vi kan møte nedgang i enkelte produktområder med oppgang i andre, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

Januar – mars 2019

  • Nettoomsetning: 11 359 MSEK (11 490)
  • Driftsresultat: 265 MSEK (290)
  • Driftsmargin: 2,3 prosent (2,5)
  • Resultat før skatt: 269 MSEK (256)
  • Resultat per aksje: 0,76 SEK (0,74)
  • Ordreinngang: 11 868 MSEK (12 906)
  • Ordrereserve: 47 532 MSEK (43 055)
  • Kontantstrøm før finansiering: 559 MSEK (-390)
  • Nettogjeld: 4 349 MSEK (1 709). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er nettogjelden 3 534 MSEK
  • Soliditet: 31,5 prosent (33,4). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er soliditeten 32,2 prosent

Mer informasjon

Se webversjon

Webversjon av kvartalsrapporten første kvartal 2019.

Last ned pdf

Last ned pdf-versjon av kvartalsrapporten første kvartal 2019.

Se video

Konsernsjef Jesper Göransson presenterer kvartalsrapporten første kvartal 2019.

Kontaktpersoner

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab