Peabs kvartalsrapport januar - september 2016

Forbedret margin og stor ordrereserve.

− Vår forretningsmodell med fire utfyllende forretningsområder gir Peab en god posisjon. Resultatforbedringen i tredje kvartal kommer som følge av styrkede resultater innen industri og boligutvikling. Øvrige deler rapporterer stabile resultater. Markedsutsiktene viser et fortsatt styrket konjunkturnivå. Ordresituasjonen, utbyggingsporteføljen og en sterk finansiell posisjon gir oss gode forutsetninger i vårt videre arbeid i de nærmeste årene, sier Peabs konsernsjef og VD, Jesper Göransson, i en kommentar.

  • Operativ nettoomsetning: 32 694 MSEK (32 124)
  • Operativt driftsresultat: 1 434 MSEK (1 272)
  • Operativ driftsmargin: 4,4 prosent (4,0)
  • Resultat før skatt: 1 382 MSEK (1 130)
  • Resultat per aksje: 3,95 SEK (3,17)
  • Ordreinngang: 31 078 MSEK (28 108)
  • Ordrereserve: 34 248 MSEK (28 050)
  • Kontantstrøm før finansiering: 627 MSEK (1 078)
  • Nettogjeld: 3 624 MSEK (3 488)
  • Soliditet: 28,2 prosent (29,5)

Rapporten

Last ned

Kvartalsrapport januar - september 2016

Video

Se Jesper Göransson presentere kvartalsrapporten

Mer informasjon

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338