Økt omsetning og stabilt driftsresultat

Peabs kvartalsrapport for tredje kvartal 2019.

- I løpet av årets tre første kvartal har Peab økt omsetningen og forbedret driftsresultatet. Vår strategiske satsing fortsetter gjennom investeringer i vår virksomhet. Innenfor forretningsområdet Prosjektutvikling øker vi gradvis beholdningen av både utviklingsprosjekter og ferdige eiendommer. I forretningsområdet Industri forbereder vi oss på å overta asfalt-, pukk- og grusvirksomheten fra YIT, som forventes å skje tidlig neste år, sier Jesper Göransson, administrerende direktør og konsernsjef i Peab.

Juli – september 2019

 • Nettoomsetning: 13 001 MSEK (12 445)
 • Driftsresultat 727 MSEK (743). Anskaffelseskostnader knyttet til oppkjøp av YIT er belastet med 40 MSEK.
 • Driftsmargin: 5,6 prosent (6,0)
 • Resultat før skatt: 706 MSEK (750)
 • Resultat per aksje: 2,00 SEK (2,05)
 • Ordreinngang: 9 349 MSEK (11 473)
 • Kontantstrøm før finansiering: -341 MSEK (-876)

Januar – september 2019

 • Nettoomsetning: 38 696 MSEK (37 388)
 • Driftsresultat: 1 813 MSEK (1 710)
 • Driftsmargin: 4,7 prosent (4,6)
 • Resultat før skatt: 1 786 MSEK (1 679)
 • Resultat per aksje: 5,09 SEK (4,73)
 • Ordreinngang: 32 034 MSEK (40 636)
 • Ordrereserve: 43 821 MSEK (48 036)
 • Kontantstrøm før finansiering: -1 103 MSEK (-1 970)
 • Nettogjeld: 7 942 MSEK (4 441). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er nettogjelden 7 169 MSEK
 • Soliditet 29,6 prosent (29,4). Eksklusiv økning grunnet IFRS 16 Leasingavtaler er soliditeten 30,1 prosent

 

Kontaktpersoner

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab