Peabs halvårsrapport januar-juni 2018

Høy ordreinngang og forbedret driftsresultat gir fortsatt positiv utvikling for Peab.

− Vi har en positiv nåsituasjon, med en velfylt ordrereserve, en god miks av prosjekter, en veldimensjonert utbyggingsportefølje og en sterk finansiell posisjon. Markedssituasjonen er fortsatt positiv, med en stabil etterspørsel i totalmarkedene i Sverige, Norge og Finland. Vår bredde i virksomheten gjør at vi også kan møte nedgang innen visse produktområder med oppgang innen andre, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Januar – juni 2018

  • Nettoomsetning: 24 943 MSEK (23 896)
  • Driftsresultat: 967 MSEK (951)
  • Driftsmargin: 3,9 prosent (4,0)
  • Resultat før skatt: 929 MSEK (928)
  • Resultat per aksje: 2,68 SEK (2,72)
  • Ordreinngang: 29 163 MSEK (25 309)
  • Ordrereserve: 47 453 MSEK (39 470)
  • Kontantstrøm før finansiering: -1 094 MSEK (683)
  • Nettogjeld: 3 592 MSEK (2 707)
  • Soliditet: 29,2 prosent (29,3)

Kontaktpersoner

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338