Peabs kvartalsresultat januar - september 2017

Økt omsetning og forbedret margin for Peab i tredje kvartal 2017.

­− Peabs positive utvikling fortsetter i tredje kvartal. Samtlige forretningsområder oppnådde økte resultater i perioden, med tydelige forbedringer for Industri og Prosjektutvikling. Dagens ståsted er positivt, med en velfylt ordrereserve, en god miks av prosjekter, en veldimensjonert tomteportefølje, positive markedsutsikter og en sterk finansiell posisjon. Våre fire samvirkende forretningsområder og våre dyktige medarbeidere gjør at jeg ser positivt på fremtiden, sier Peabs konsernsjef Jesper Göransson.

Januar – september 2017

  • Operativ nettoomsetning: 35 473 MSEK (32 694)
  • Operativt driftsresultat: 1 651 MSEK (1 434)
  • Operativ driftsmargin: 4,7 prosent (4,4)
  • Resultat før skatt: 1 631 MSEK (1 382)
  • Resultat per aksje: 4,70 SEK (3,95)
  • Ordreinngang: 33 187 MSEK (31 078)
  • Ordrereserve: 38 445 MSEK (34 248)
  • Kontantstrøm før finansiering: 787 MSEK (627)
  • Nettogjeld: 2 347 MSEK (3 624)
  • Soliditet: 30,3 prosent (28,2)

Last ned rapporten

Peabs kvartalsresultat januar - september 2017

Last ned pdf

Se video

Jesper Göransson presenterer kvartalsresultatet.

Se video

Les rapporten på nett

Webversjon av Peabs kvartalsrapport januar - september 2017

Se webversjon

Kontaktpersoner

Jesper Göransson

Adm. dir. og konsernsjef

Telefon: +46 431 89338