Peabs kvartalsresultat januar – mars 2017

Økt omsetning, forbedret resultat og sterk finansiell posisjon.

− Med våre fire komplementære og samarbeidende forretningsområder står vi godt rustet for markedets muligheter og utfordringer. Utgangspunktet er positivt, med mange faktorer som peker i riktig retning for Peab. Vi har en velfylt ordrereserve med god sammensetning av prosjekter, en veldimensjonert utbyggingsportefølje, positive markedsutsikter og en finansiell posisjon som bare blir sterkere og sterkere, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göransson i en kommentar.

Januar – mars 2017

  • Operativ nettoomsetning: 11 096 MSEK (8 692)
  • Operativt driftsresultat: 316 MSEK (188)
  • Operativ driftsmargin: 2,8 prosent (2,2)
  • Resultat før skatt: 311 MSEK (146)
  • Resultat per aksje: 0,94 SEK (0,42)
  • Ordreinngang: 11 114 MSEK (11 886)
  • Ordrereserve: 35 679 MSEK (31 550)
  • Kontantstrøm før finansiering: 1 788 MSEK (910)
  • Nettogjeld: 416 MSEK (2 512)
  • Soliditet: 32,5 prosent (30,6)

Kvartalsrapporten

Webversjon

Resultat januar - mars 2017

Pdf-versjon

Resultat januar - mars 2017

Video

Se Jesper Göransson presentere rapporten.