Peabs resultat andre kvartal 2020

Oppkjøp styrker Peabs posisjon i Norden.

− Peab har så langt stått relativt stødig gjennom koronapandemien. Vår forretningsmodell, med fire samarbeidende forretningsområder, gir oss stabilitet selv i usikre tider. Oppkjøpet av YITs asfalt-, og pukk- og grusvirksomhet styrker vår forretningsmodell og vår posisjon i Norden, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

April-juni 2020

 • Oppkjøp av YITs asfalt-, og pukk- og grusvirksomhet ble fullført 1. april 2020
 • Nettoomsetning: 15 518 MSEK (14 527), hvorav oppkjøpt virksomhet 1 741 MSEK
 • Driftsresultat: 661 MSEK (784), hvorav netto oppkjøpt virksomheter 41 MSEK. Sammenligningsperioden inkluderte et resultatbidrag fra salg av eiendommer i det deleide selskapet Acturum på 170 MSEK.
 • Driftsmargin: 4,3 prosent (5,4)
 • Resultat før skatt: 661 MSEK (782)
 • Resultat per aksje: 1,72 SEK (2,24)
 • Ordreinngang: 13 220 MSEK (10 817), hvorav oppkjøpt virksomhet bidro med 1 964 MSEK
 • Kontantstrøm før finansiering: -2 264 MSEK (-987), hvorav betalt beløp for oppkjøpt virksomhet var -3 125 MSEK

Januar-juni 2020

 • Nettoomsetning: 27 156 MSEK (26 190)
 • Driftsresultat: 872 MSEK (1 050)
 • Driftsmargin: 3,2 prosent (4,0)
 • Resultat før skatt: 802 MSEK (1 058)
 • Resultat per aksje: 2,13 SEK (3,01)
 • Ordreinngang: 25 828 MSEK (22 685)
 • Ordrereserve: 46 123 MSEK (45 873), hvorav oppkjøpt ordrereserve 2 407 MSEK
 • Kontantstrøm før finansiering: -667 MSEK (269)
 • Netto gjeld: 6 614 MSEK (7 893)
 • Soliditet: 31,2 prosent (28,1)
 • Eiendomsselskapet Annehem Fastigheter ble etablert

Les rapporten andre kvartal 2020

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45