Peabs resultat andre kvartal 2021

Forbedret driftsmargin og god ordresituasjon

– Årets andre kvartal viser fortsatt forbedrede marginer innenfor entreprenørvirksomhetene og boligutvikling, i tillegg til en stabil ordreinngang. Markedsutsiktene er fortsatt gode, noe som gir fordeler for Peabs stadig mer diversifiserte virksomhet når det gjelder land, produkter og kunder, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag i henhold til segmentsrapportering:

April – juni 2021

 • Nettoomsetning: 15 169 MSEK (15 518)
 • Driftsresultat: 824 MSEK (661)
 • Driftsmargin: 5,4 prosent (4,3)
 • Resultat før skatt: 808 MSEK (661)
 • Resultat per aksje: 2,18 SEK (1,72)
 • Ordreinngang: 13 094 MSEK (13 220)
 • Kontantstrøm før finansiering: -97 MSEK (-2 264)

Januar – juni 2021

 • Nettoomsetning: 26 385 MSEK (27 156)
 • Driftsresultat: 751 MSEK (872)
 • Driftsmargin: 2,8 prosent (3,2)
 • Resultat før skatt: 741 MSEK (802)
 • Resultat per aksje: 1,99 SEK (2,13)
 • Ordreinngang: 27 540 MSEK (25 828)
 • Ordrereserve: 46 684 MSEK (46 123)
 • Kontantstrøm før finansiering: -205 MSEK (-667)
 • Netto gjeld: 5 424 MSEK (6 614)
 • Netto gjeldsgrad: 0,4 (0,5)

Les rapporten andre kvartal 2021

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45