Peabs resultat andre kvartal 2022: Stabilt første halvår

– Peab fortsetter veksten og har et forbedret resultat etter første halvår 2022. Vi fortsetter å håndtere kostnadsøkningene godt, selv om vi ser noe utslag på driftsmarginen. Til tross for den fortsatt usikre situasjonen i vår omverden har vi en høy ordreinngang, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag i henhold til segmentsrapportering:

April – juni 2022

 • Nettoomsetning: 16 858 MSEK (15 169)
 • Driftsresultat: 885 MSEK (824)
 • Driftsmargin: 5,2 prosent (5,4)
 • Resultat før skatt: 881 MSEK (808)
 • Resultat per aksje: 2,36 SEK (2,18)
 • Ordreinngang: 14 334 MSEK (13 094)
 • Kontantstrøm før finansiering: -1 540 MSEK (-97)

Januar – juni 2022

 • Nettoomsetning: 29 402 MSEK (26 385)
 • Driftsresultat: 895 MSEK (751)
 • Driftsmargin: 3,0 prosent (2,8)
 • Resultat før skatt: 889 MSEK (741)
 • Resultat per aksje: 2,40 SEK (1,99)
 • Ordreinngang: 29 709 MSEK (27 540)
 • Ordrereserve: 49 899 MSEK (46 684)
 • Kontantstrøm før finansiering: -1 863 MSEK (-205)
 • Netto gjeld: 6 333 MSEK (5 424)
 • Netto gjeldsgrad: 0,5 (0,4)

Peabs rapport første halvår 2022

Pdf

Illustrasjonsfoto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45