Peabs resultat første kvartal 2022: Stabil start på året

– Vi startet året i en fortsatt positiv retning med økning i både omsetning, resultat og ordreinngang. Nivåene på oppstart og salg av våre egenutviklede boligprosjekter var høye, samtidig som vi fortsatt har en sterk finansiell posisjon. Hendelser i omverdenen gjør imidlertid at fremtidsutsiktene er blitt mer usikre, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Peabs resultat januar – mars 2022

  • Nettoomsetning 12 544 MSEK (11 216)
  • Driftsresultat 10 MSEK (-73)
  • Driftsmargin 0,1 prosent (-0,7)
  • Resultat før skatt 8 MSEK (-67)
  • Resultat per aksje 0,04 SEK (-0,19)
  • Ordreinngang 15 375 MSEK (14 446)
  • Ordrereserve 49 968 MSEK (47 286)
  • Kontantstrøm før finansiering -323 MSEK (-108)
  • Nettogjeld 2 991 MSEK (4 045)
  • Nettogjeldsgrad 0,2 (0,3)

Peabs resultat første kvartal 2022

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45