Peabs resultat tredje kvartal 2020

Sterk kontantstrøm og stabil ordreinngang.

– Når vi oppsummerer tredje kvartal, kan vi konstatere at den positive utviklingen for Peab fortsetter. Ordreinngangen har vært stabil og en sterk kontantstrøm har bidratt til en styrket finansiell posisjon. Integrasjonen av oppkjøpte selskaper fortsetter og virksomheten utvikler seg etter planen, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag i henhold til segmentrapportering:

Juli – september 2020

 • Nettoomsetning: 14 837 MSEK (13 301), hvorav oppkjøpt virksomhet 2 738 MSEK
 • Driftsresultat: 844 MSEK (763), hvorav netto oppkjøpt virksomhet 177 MSEK
 • Driftsmargin: 5,7 prosent (5,7)
 • Resultat før skatt: 824 MSEK (749)
 • Resultat per aksje: 2,25 SEK (2,14)
 • Ordreinngang: 11 718 MSEK (9 349), hvorav oppkjøpt virksomhet bidro med 1 280 MSEK
 • Kontantstrøm før finansiering: 1 683 MSEK (-179)
 • Styret foreslår utdeling av Annehem Fastigheter i fjerde kvartal
 • Reviderte finansielle mål vil bli presentert i forbindelse med årsresultatet for 2020

Januar – september 2020

 • Nettoomsetning: 41 993 MSEK (39 491), hvorav oppkjøpt virksomhet 4 479 MSEK
 • Driftsresultat: 1 716 MSEK (1 813), hvorav netto oppkjøpt virksomhet 208 MSEK
 • Driftsmargin: 4,1 prosent (4,6)
 • Resultat før skatt: 1 626 MSEK (1 807)
 • Resultat per aksje: 4,38 SEK (5,15)
 • Ordreinngang: 37 546 MSEK (32 034), hvorav oppkjøpt virksomhet bidro med 3 244 MSEK
 • Ordrereserve: 44 722 MSEK (43 821)
 • Kontantstrøm før finansiering: 1 016 MSEK (-70), hvorav oppkjøpsbetalinger utgjorde -3 184 MSEK
 • Nettogjeld: 5 780 MSEK (8 474)
 • Soliditet: 32,0 prosent (30,2)
 • Oppkjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet ble gjennomført 1. april 2020

Digital presentasjon 22/10 kl. 09.45

Torsdag 22. oktober kl. 09.45 gjennomfører Peab en digital presentasjon og telefonkonferanse. Talere er Jesper Göransson, konsernsjef Peab og Niclas Winkvist, CFO Peab. Klikk her for å delta.

Les rapporten tredje kvartal 2020

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45