Peabs resultat tredje kvartal 2021

Lønnsom vekst og høy ordreinngang

– Lønnsom vekst og høy ordreinngang oppsummerer årets tredje kvartal. Driftsmarginene fortsetter å forbedre seg i både entreprenørvirksomhetene og boligutvikling, noe som er et resultat av målrettet arbeid over flere år, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag i henhold til segmentrapportering:

Juli – september 2021

 • Nettoomsetning: 16 121 MSEK (14 837)
 • Driftsresultat: 1 101 MSEK (844)
 • Driftsmargin: 6,8 prosent (5,7)
 • Resultat før skatt: 1 095 MSEK (824)
 • Resultat per aksje: 2,89 SEK (2,25)
 • Ordreinngang: 13 865 MSEK (11 718)
 • Kontantstrøm før finansiering: 781 MSEK (1 683)
 • Tilbakebetaling av AGS-premier vil ha en positiv effekt på driftsresultatet i fjerde kvartal med cirka 150 MSEK.

Januar – september 2021

 • Nettoomsetning: 42 506 MSEK (41 993)
 • Driftsresultat: 1 852 MSEK (1 716)
 • Driftsmargin: 4,4 prosent (4,1)
 • Resultat før skatt: 1 836 MSEK (1 626)
 • Resultat per aksje: 4,88 SEK (4,38)
 • Ordreinngang: 41 405 MSEK (37 546)
 • Ordrereserve: 46 280 MSEK (44 722)
 • Kontantstrøm før finansiering: 576 MSEK (1 016)
 • Nettogjeld: 4 461 MSEK (5 780)
 • Nettogjeldsgrad: 0,3 (0,5)

Jesper Göransson, konsernsjef i Peab

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45