Peabs resultat tredje kvartal 2022

Fortsatt høy omsetning og stabilt resultat

– Peab kan melde om fortsatt økende omsetning etter årets ni første måneder. Vi fortsetter å håndtere kostnadsøkningene godt selv om vi ikke får de fullt inndekket. Ordreinngangen var relativt stabil, men med redusert andel boliger, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Sammendrag i henhold til segmentrapportering:

Juli – september 2022

 • Nettoomsetning 16 685 MSEK (16 121)
 • Driftsresultat 993 MSEK (1 101)
 • Driftsmargin 6,0 prosent (6,8)
 • Resultat før skatt 963 MSEK (1 095)
 • Resultat per aksje 2,69 SEK (2,89)
 • Ordreinngang 13 095 MSEK (13 865)
 • Kontantstrøm før finansiering 805 MSEK (781)

Januar – september 2022

 • Nettoomsetning 46 087 MSEK (42 506)
 • Driftsresultat 1 888 MSEK (1 852)
 • Driftsmargin 4,1 prosent (4,4)
 • Resultat før skatt 1 852 MSEK (1 836)
 • Resultat per aksje 5,09 SEK (4,88)
 • Ordreinngang 42 804 MSEK (41 405)
 • Ordrereserve 48 762 MSEK (46 280)
 • Kontantstrøm før finansiering -1 058 MSEK (576)
 • Nettogjeld 5 886 MSEK (4 461)
 • Nettogjeldsgrad 0,4 (0,3)

Jesper Göransson, konsernsjef Peab

Foto: Annika Persson

Peabs resultat tredje kvartal 2022

Foto: Peter Steen
Foto: Peter Steen
Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45