Peabs tiltak for å begrense koronasmitte og opprettholde virksomhet på våre bygg- og anleggsplasser

Peab gjør det vi kan for å holde virksomheten i gang på våre bygg- og anleggsplasser, samtidig som vi følger myndighetenes råd for å forhindre ytterligere smittespredning i samfunnet.

Vi følger situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset (Covid-19) nøye, og har iverksatt tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Akkurat nå gjør vi vårt ytterste for å opprettholde en forsvarlig drift på våre bygg- og anleggsplasser. Likevel er det slik at situasjonen vi nå står i, kan medføre konsekvenser knyttet til vår bemanning og fremdrift.

Vi vil holde tett dialog med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og ber om forståelse for eventuelle konsekvenser knyttet til bemanning og fremdrift.

For å begrense smittespredningen, og opprettholde forsvarlig drift av våre bygge- og anleggsplasser, har vi blant annet iverksatt følgende tiltak:

  • Etablert kriseberedskapsgruppe, for daglig koordinering av status og tiltak
  • Jevnlig informasjon til ledere og ansatte – både via mail, sms og intranett
  • Intern informasjonskampanje om god hånd- og hostehygiene
  • Oppfordre alle ansatte til å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene
  • Hyppigere renhold, og tilgang på Antibac i alle våre lokaler
  • Økt bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid, der det er mulig
  • Streng praktisering av karantene for de som har vært på reise i utlandet
  • Reisevirksomhet holdes på et så lavt nivå som mulig
  • Møter gjennomføres på Skype
  • Egne retningslinjer for bygg- og anleggsplasser, blant annet knyttet til rutiner for møter og matpauser samt økt renhold, for å redusere smittespredning

Peab følger nøye med på myndighetenes retningslinjer, råd og anbefalinger, og er rigget for å iverksette nye pålegg på kort varsel.