Se 36 anleggstimer på 3 minutter

I løpet av en helg fikk Peab Anlegg på plass ny gangkulvert under jernbanen i Lørenskog. Se timelapsevideo av hele arbeidsoperasjonen.

Peab Anlegg var totalentreprenør i prosjektet. Oppdraget omfattet prosjektering og bygging av ny gangkulvert under jernbanen mellom Hans Egedes vei og Marcus Thranes vei i Lørenskog kommune.

− Betongkulverten hadde en totalvekt på cirka 270 tonn, og ble prefabrikert på et midlertidig opparbeidet riggområde nær jernbanesporet. Vi flyttet den på plass under jernbanesporet i løpet av en togfri helg med 36 timers sporbrudd, forteller prosjektleder Stein Olav Haugen i Peab Anlegg.

Prosjektet omfattet etablering av nye vann-, avløps- og overvannsledninger i dimensjoner inntil ø900mm. Til sammen ble det anlagt cirka 150 løpemeter grøfter med dybde inntil 4,5 meter, i en kombinasjon av løsmasser og fjell.

− Vi oppgraderte også rundt 100 meter eksisterende privat adkomstvei med ny overbygning, fortau med kantstein og asfalt. I tillegg bygget vi 70 meter ny gang- og sykkelvei med varmekabler, sier Stein Olav.

Anleggsprosjektet startet i april 2018 og ble avsluttet i desember 2018. Byggherre var Lørenskog kommune. Kontraktssummen var på ca. 18 millioner kroner.

Mer informasjon

Morten Sjøli

Distriktssjef Peab Anlegg, Oslo og Akershus

Telefon: +47 995 49 525