Signerte milliardavtale for utbyggingen av Bodø lufthavn

Peab Anlegg og Avinor har signert kontrakt for gjennomføringsfasen av entreprise «E2 Flyside-Anlegg» ved Nye Bodø lufthavn. Kontrakten er på ca. 3,3 milliarder kroner og omfatter blant annet bygging av ny rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser.

- Dette er en historisk avtale og den største kontrakten Peab Anlegg i Norge har inngått noensinne. Jeg vil takke Avinor for tilliten og det tette samarbeidet i første fase av prosjektet. Nå ser vi fram til å gå i gang med byggingen av lufthavnen som vil være et stort løft for hele Bodø-regionen, sier Johan Hansson, administrerende direktør i Peab Anlegg Norge.

Den 29. april signerte han og Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, kontrakten for gjennomføringsfasen av entreprise «E2 Flyside-Anlegg». Kontraktssummen er på nær 3,3 milliarder kroner og innebærer bygging av rullebane og store tilhørende anlegg - kalt flyside. Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart med planlagt ferdigstillelse for flyside i juni 2028.

– Det er svært gledelig at vi i dag kan signere en omforent og endelig kontrakt for anleggsarbeidene for den nye lufthavnen i Bodø. Vi hadde god tro på samspillsentreprise som kontraktsform for denne utbyggingen. For Bodø har samspillet gitt oss løsninger som blant annet gjør at vi øker målsetningen for miljøsertifisering av anleggsarbeidene fra BREEAM Very Good til Excellent. Det vil i så fall være første gang at Avinor når denne målsetningen for en av sine utbygginger, sier Abraham Foss.

Kontrakten er en samspillskontrakt som består av to faser; Utviklingsfasen (fase 1) samt Gjennomføringsfasen (fase 2). I fase 1 har byggherre Avinor og entreprenør Peab Anlegg sammen med underentreprenør Leonard Nilsen & Sønner (LNS) og rådgiver Cowi utviklet og optimalisert løsningene, samt kommet fram til målpris for prosjektet.

- Vi opplever at samarbeidet i fase 1 har fungert veldig bra og er fornøyde med at vi kommet til enighet om kontrakten i henhold til fastlagt tidsplan. Det er svært gledelig å kunne starte arbeidet for fullt, sier Olle Eurenius, prosjektsjef i Peab Anlegg.

Samspillsentreprisen utgjør en viktig brikke i utbyggingen av Nye Bodø lufthavn som etter planen skal åpne for drift i 2029. Det har den siste tiden pågått forberedende arbeider på området - som fjerning av vegetasjon, rivning av gammel infrastruktur og sprengning. Peab samarbeider tett med lokale underentreprenører og leverandører i gjennomføringen av anleggs- og byggeprosessen.

- Som lokal samfunnsbygger er det viktig for oss å kunne bidra til sysselsetting i regionen. Dette er et komplekst prosjekt som krever god koordinering og samarbeid mellom alle involverte aktører. Med signering av kontrakten markerer vi en viktig milepæl i utbyggingen av den nye lufthavnen, avslutter Johan Hansson.

Fakta om Ny lufthavn Bodø:

 • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
 • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i året
 • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes
 • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
  1 400 olympiske svømmebasseng
 • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
 • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
 • Rullebaner, taxebaner og flyoppstillingsplasser («Flyside») skal bygges av Peab Anlegg AS - forberedende arbeider startet i februar 2024

Kilde: Avinor

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).