Solberg Maskin bygger gang- og sykkelvei i Trondheim

Peab Anleggs datterselskap Solberg Maskin har fått kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om å bygge gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde.

Kontrakten har en verdi på ca. 17 millioner kroner eks. mva. og omfatter blant annet bygging av 1500 meter gang- og sykkelvei, omlegging av 340 meter fylkesvei og flytting av to bygninger.

– Vi gleder oss til å komme i gang med dette prosjektet. Prosjektet omfatter også belysning av den nye gang- og sykkelveien. Vi skal i tillegg utføre noe kommunale vann- og avløpsarbeider. Dette er en veldig fin jobb for våre fagarbeidere og vår maskinpark nå i vinter og utover i 2021, sier Jan Erik Holten, daglig leder i Solberg Maskin.

Digitalt oppstartsmøte

I midten av januar hadde partene et digitalt oppstartsmøte, der blant annet samhandling, kommunikasjon og HMS stod på agendaen.

– Det var en positivt møte. Alle involverte er opptatt av at dette skal bli et godt prosjekt, og at tett samarbeid er en viktig suksessfaktor. Vi gikk også gjennom fremdriftsplan, rammer for prosjektet, og hvordan vi skal skape en sikker anleggsplass både for anleggsarbeidere og publikum, sier Holten.

Oppstart og fremkommelighet

Planer for trafikkavvikling og sikring av arbeidssted må være godkjent før arbeidet kan starte.

– Vi har mottatt arbeidsvarslingsplaner og er i dialog med entreprenør og Statens vegvesen om noen tilpasninger av denne før den godkjennes. Vi regner med at dette ordner seg raskt og at vi kan starte tidlig i februar, sier byggeleder Hanne Engløkk i Trøndelag fylkeskommune.

Planen er å starte med VA-anlegget på østsiden av vegen mot industriområdet. Arbeidet vil i størst mulig grad pågå med tung sikring og to kjørefelt, men det vil også være perioder med ett kjørefelt og lysregulering.

– Ulemper med fremkommelighet ved veibygging er dessverre ikke til å unngå. Alle skal være trygge på at sikkerheten til arbeidere og trafikanter står i fokus, og vi oppfordrer alle som ferdes på strekningen til å ta hensyn og vise respekt for hverandre, sier Hanne Engløkk.

Arbeidene skal være ferdige i desember 2021.

Kontaktpersoner

Jan Erik Holten

Daglig leder, Solberg Maskin

Telefon: +47 924 40 274

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).