Spennende bruoppdrag til Peab

Peab Anlegg har signert kontrakt med Innlandet fylkeskommune om å erstatte Einunna bru på fylkesveg 29 i Alvdal og Folldal kommuner. Kontrakten har en verdi på ca. 34 millioner kroner eks. mva.

Eksisterende Einunna bru er en flaskehals for tungtransporten på fylkesveg 29. Med ny bru vil denne flaskehalsen bli fjernet.

− Vi synes dette er et spennende oppdrag, og gleder oss veldig til å komme i gang med anleggsarbeidene. Det er motiverende å få jobbe med et prosjekt som vil bidra til en tryggere trafikksituasjon ved denne bruovergangen, sier prosjektansvarlig Gøran Fossmo i Peab Anlegg.

Peab Anlegg skal etablere den nye brua nedstrøms for eksisterende bru. Tilstøtende vei, med en strekning på cirka 650 meter, skal rettes opp for å optimalisere veilinje mot ny plassering av bru over elven.

− Eksisterende Einunna bru vil være åpen for trafikk under hele anleggsperioden, og helt til den nye brua kan påsettes trafikk, forteller Fossmo.

Den nye brua skal bygges som en nettverksbuebru med buer i limtre og med stålstag.

− Når ny bru er trafikksatt, skal vi rive og fjerne eksisterende bru. Som en del av prosjektet skal vi også samle to avkjøringer på østsiden av brua til én felles avkjøring, sier Fossmo.

Peab Anlegg starter opp med forberedende arbeider i første halvdel av juni 2020, og prosjektet skal være ferdigstilt i september 2021.

Nye Einunna bru

  • Nettverksbuebru
  • Buer i limtre
  • Stålstag
  • 77 meter lang
  • Hovedspenn i spennarmert dekke på ca. 50 meter
  • Sidespenn i begge ender på ca. 13 meter
  • 14,5 meter utføres i plasstøpt betong

Kontaktpersoner

Gøran Fossmo

Distriktssjef Peab Anlegg, Trondheim

Telefon: +47 455 12 855

Stine Gabrielsen

CCO, Chief Communications Officer, Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414