Stabilt kvartal, men økt usikkerhet

Peabs kvartalsrapport for første kvartal 2020.

− Første kvartal 2020 må anses som unikt. Vi gikk inn i året med stabile markedsutsikter, men da vi gikk ut av mars måned var bildet dramatisk endret. De underliggende resultatene fra forretningsområdene var stabile i løpet av kvartalet, og Peabs gode finansielle posisjon, høye ordreinngang og en velprøvd forretningsmodell gir et godt grunnlag for å møte den økte usikkerheten, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Kvartalsresultat januar – mars 2020

 • Nettoomsetning: 11 638 MSEK (11 663)
 • Driftsresultat: 211 MSEK (266)
 • Driftsmargin: 1,8 prosent (2,3)
 • Resultat før skatt: 141 MSEK (276)
 • Resultat per aksje: 0,41 SEK (0,77)
 • Ordreinngang: 12 608 MSEK (11 868)
 • Ordrereserve: 44 151 MSEK (47 532)
 • Kontantstrøm før finansiering: 1 597 MSEK (1 256)
 • Nettogjeld: 4 186 MSEK (5 323)
 • Soliditet: 33,8 prosent (31,6)
 • Eiendomsselskapet Annehem Fastigheter er etablert
 • Oppkjøpet av asfalt-, pukk- og grusvirksomheten fra YIT ble fullført 1. april 2020

Les kvartalsrapporten første kvartal 2020

Kontaktpersoner

Juha Hartomaa

IR-sjef Peab

Telefon: +46 725-33 31 45