Peab bygger Ishavsbyen skole i Tromsø

Denne uken signerte Troms og Finnmark fylkeskommune og Peab Bjørn Bygg kontrakt om bygging av Ishavsbyen skole i Tromsø. Kontraktssummen er på 523 MNOK (ink. mva) og byggearbeidene starter i høst.

Kontrakten omfatter både bygging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse, fordelt på 8.320 kvm. nybygg og 5.320 kvm. renovering.

Byggprosjektet innebærer en samlokalisering av det videregående skoletilbudet og fagskoletilbudet som tidligere har vært fordelt i Breivika og på Rambergan.

 • Tromsø maritime skole på Rambergan legges ned og undervisning for videregående skole og fagskole flyttes til Breivika/Ishavsbyen skole 
 • Samlet antall elever/fagskolestudenter vil bli 1040 og 252 ansatte

– At vi nå har signert byggekontrakten om utbyggingen av Ishavsbyen skole er en viktig milepel for fylkeskommunen. Når bygget er ferdig vil skolen ha en moderne og miljøvennlig bygningsmasse, som gir de beste forutsetninger for læring og utvikling, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– For fylkeskommunen er dette det største byggeprosjektet som blir gjennomført på ca. 20 år. Den nye skolen vil bli en viktig og fremtidsrettet arbeidsplass for de ansatte og en god læringsarena for kommende generasjoner av elever og studenter, sier fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Dette er et meget viktig prosjekt for Peab og Bjørn Bygg. Vi er veldig glade for å kunne bygge en moderne og attraktiv videregående skole og fagskole som er av stor viktighet for hele regionen. Her lever vi virkelig opp til Peabs målsetning om å være en lokal samfunnsbygger. Vi har jobbet lenge med å utvikle prosjektet i samarbeid med byggherre, brukere, rådgivere og tekniske underentreprenører. Det har vært en god og lærerik prosess og vi ser fram til å starte opp arbeidene, sier adm. direktør Arild Østgård i Peab Bygg Norge.

Troms og Finnmark fylkeskommune har stilt strenge miljøkrav til byggeprosjektet. Dette innebærer blant annet:

 • Nybyggdelen av prosjektet skal tilfredsstille krav til nærnullbygg
 • Det forutsettes bruk av solceller og geobrønner
 • Fossilfri byggeplass innenfor byggeplassgjerde
 • Stor grad av gjenbruk av møbler, inventar og utstyr

– For Troms og Finnmark fylkeskommune er det selvsagt å stille strenge miljøkrav til denne type prosjekt. Gjennom utviklingen av prosjektet har vi identifisert flere tiltak som vil redusere prosjektets miljøpåvirkning betydelig, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– For Peab og Bjørn Bygg er dette mer enn et byggeoppdrag. Her bygger vi en skole som utdanner fagarbeidere innen bygg- og anlegg, både på videregående nivå og fagskolenivå. At det utdannes fagfolk innen bygg- og anlegg er avgjørende for vår egen virksomhet i Nord-Norge. Hvor viktig dette er vises i kontraktskravene fra fylkeskommunen hvor det stilles krav om at lærlinger skal utgjøre minimum 5 % av arbeidede timer og minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, sier adm. direktør Gro Skaar Knutsen Peab Bjørn Bygg.

Ishavsbyen skole vil ha følgende undervisningsprogram:

Videregående skole:

 • Helsefag- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Elektro-fag
 • Kulde/varme-teknikk
 • Transport og logistikk
 • Voksenopplæring og innføringsklasse

Fagskolen:

 • Helsefag
 • Elektro
 • Bygg- og anlegg
 • Maritime fag

Fakta om prosjektet

 • Kontraktssum: 418 MNOK eks mva
 • Sted: Breiviklia, Tromsø
 • Byggherre: Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Entrepriseform: Samspill fram til totalentreprise. Gjennomføringskontrakt totalentreprise NS8407
 • Arkitekt: Rambøll (nå Henning Larsen)
 • Start og ferdigstillelse: oppstart høst 2021, ferdigstillelse Q4 2024

Kontaktpersoner

Arild Østgård

Adm. direktør Peab Bygg og regiondirektør Peab Bygg Nord

Telefon: +47 906 43 238

Erik Riste

Kommunikasjonssjef

Telefon: +47 911 97 640

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).