Trond Dahl ny teknisk sjef i Peab

Peabs byggvirksomhet på Østlandet er i vekst, og utvider ledergruppen med teknisk sjef for å styrke arbeidet med kjernevirksomheten.

– Peab er inne i en periode med høy aktivitet og vekst. Mange prosjekter er i produksjon, flere nye er på gang og det er ansatt mange nye medarbeidere det seneste året. Vi ønsker å utvikle virksomheten videre, blant annet gjennom større fokus på prosjektstyring, prosjektering og produksjon. Det blir hovedoppgaven for vår nye tekniske sjef, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab.

Trond Dahl (52) startet i Peab i 2011 som distriktssjef for Bygg Romerike. Siden 2013 har han vært sjef for Peabs  konsernkundeprosjekter i Norge, hvor han blant annet har hatt ansvar for IKEA-prosjektene.

– Jeg ser frem til å jobbe med produksjon på et overordnet nivå. Målet er å sikre god systematikk, effektive produksjonsprosesser, utvikling og erfaringsoverføring, sier han.

Av tidligere erfaring har Dahl blant annet arbeidet på entreprenørsiden i NCC Construction og på byggherresiden i Bertel O. Steen Eiendom. Han startet karrieren med fagutdanning som håndverker, og tok senere sivilingeniørutdannelse innen bygg og anlegg ved Universitetet i Edinburgh i Skottland.

Mer informasjon

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414