Vil bygge mer i massivtre

Massivtre er ikke bare positivt for dem som skal bruke bygget. Det gir også mange fordeler for dem som bygger det, mener prosjektleder Roy Gunnar Berg i Peab Bjørn Bygg.

Alta omsorgssenter er et av de største oppdragene Peab Bjørn Bygg noensinne har hatt. Fem bygg med et totalareal på 24 000 m2 skal bygges i massivtre. Samtidig oppfører entreprenøren et nybygg på 3000 m2 i massivtre på Hadsel videregående skole i Stokmarknes.

− Som samfunnsbygger har disse prosjektene stor verdi for oss, også utover det økonomiske. De passer godt med vår visjon, som handler om å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Det er positivt å erfare at byggemetoden også gir fordeler for våre kollegaer på byggeplassen, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Mer effektiv elementmontasje

Byggprosjektet Alta omsorgssenter har pågått siden januar i år, og prosjektleder Roy Gunnar Berg forteller om mange fordeler med å bygge i massivtre.

− For det første går det raskere å montere massivtreelementer enn betongelementer. Samtidig har vi ikke behov for like store kraner som når vi jobber med betongelementer. Det gjør at vi får bedre utnyttelse av byggeplassen, og lavere maskinkostnader, sier han.

Mindre støy, støv og rot

Helse, miljø og sikkerhet er et av de viktigste fokusområdene i Peab. Å bygge med massivtre gir fordeler innen alle disse tre områdene, mener prosjektlederen.

− Det er mindre støy generelt på byggeplassen, og lite støy under montering. Byggeplassen blir renere fordi vi ikke har kapp, støv og betongsøl. I tillegg produserer vi mindre avfall enn i prosjekter der vi jobber med plassbygde vegger. En ryddig og ren byggeplass er viktig for å kunne jobbe sikkert, påpeker Berg.

Krever stor nøyaktighet

Håndverkerne Jonas Angel Hansen og Paul Tore Hanssen synes det er spennende å jobbe med massivtre. Men denne typen produksjon krever stor nøyaktighet fra leverandørene.

− Leveransene må stemme 100 prosent. Elementene må være pakket rett, og stemme med det som står på listene. Men uavhengig av det er det artig å være på et prosjekt der bygget kommer opp så fort, sier de to.

Ivaretar tradisjonshåndverk

På Hadsel videregående skole og fagskole jobber anleggsleder Ivar Ståle Hågensen. Der har de også fått nye og interessante erfaringer med massivtre. Han løfter frem håndverksfaget og fagarbeiderne i prosjektet.

− Å jobbe med massivtre har vært en interessant erfaring for oss, og vi har fortsatt mye å lære. Men vi synes det er utrolig positivt å kunne ivareta tradisjonshåndverk med våre dyktige og engasjerte fagarbeidere, sier Hågensen.

Først ut i Nord-Norge

Roy Gunnar Berg håper på flere prosjekter i massivtre i tiden som kommer.

− De fleste av oss på byggeplassen synes at det er motiverende at vi i Peab Bjørn Bygg tør å være nyskapende. At vi er først ut i Nord-Norge med et massivtreprosjekt i denne størrelsen, gjør det ekstra spennende, sier han.

Massivtre

 • Miljøvennlig og bærekraftig byggemetode
 • Lavere egenvekt enn betong og stål
 • Gir mindre transportbehov og lavere utslipp av klimagasser
 • Massivtre består av sammenkoblede lag av treplanker
 • Hvert lag er snudd vinkelrett på det underliggende
 • Svært sterkt materiale
 • Kan brukes i bærende vegger, gulv og tak i høye bygg
 • Har større holdbarhet under brann enn tradisjonelle trekonstruksjoner
 • Kan fremstilles i store elementer, som gir kort byggetid
 • Elementproduksjonen gir mindre CO2 enn produksjon av betong/stålelementer

Alta omsorgssenter

 • Beliggenhet: Alta sentrum
 • Byggherre: Alta kommune
 • Kontraktssum: Ca. 600 MNOK
 • Fem nybygg i massivtre
 • Totalt areal 24 000 m2
 • 60 heldøgns bemannede omsorgsboliger
 • 72 langtids og 36 korttids sykehjemsplasser
 • Kontorlokaler, resepsjon, kafé/kantine og storkjøkken
 • Helsestasjon og legekontor
 • Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter
 • Oppstart: Januar 2018
 • Overlevering: Sommer 2020

Hadsel VGS og fagskole

 • Beliggenhet: Stokmarknes
 • Byggherre Nordland fylkeskommune
 • Kontraktssum: Ca. 119 MNOK
 • Nybygg i massivtre
 • Areal: 3000 m2
 • Limtre i bærende konstruksjoner og etasjeskiller
 • Bindingsverkkonstruksjoner i treverk
 • Kledning i brent treverk
 • Arkitekt: Vis à vis Arkitekter AS
 • Oppstart: September 2017
 • Overlevering: April 2019

Relatert informasjon

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).