Helse og omsorg

Peab bygger alle typer bygg innen helse og omsorg som legekontor, helsestasjon, sykehjem, omsorgsboliger med mer.

Se eksempler å prosjekter innen helse og omsorg under. Besøk prosjekter i bygg for å se flere prosjekter.

Foto: Ørjan M. Bertelsen

Alta Omsorgssenter, Alta

Peab har vært totalentreprenør på Alta omsorgssenter. Altas nye omsorgssenter består 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser fordelt på totalt fem bygg. Hele prosjektet er bygget i massivtre.

Martina Hansens Hospital, Bærum

Peab har bygget en helt ny sykehusfløy på Martina Hansens Hospital i Bærum til en kontraktssum på 193 millioner kroner.

Barneavlastning, Alta

Peab Bjørn Bygg har ført opp ny avlastningsbolig for barn og unge på oppdrag fra Alta Kommune. Dette skal være et avlastningshjem og botilbud med heldøgns omsorgstjeneste for kategorien fysisk og psykisk utviklingshemmet.

Legesenter og leiligheter, Åmot

Peab – Senter Bygg har oppført et leilighetsbygg med legesenter i Åmot i Modum kommune. Bygget er tegnet av Arkitektgruppen Drammen, og vil inneholde tannlegekontor, legekontor og 11 leiligheter. Total størrelse blir på 1650 kvadratmeter.

Nordlandssykehuset Vesterålen

Peab Bjørn Bygg i Harstad har vært med på å bygge nytt sykehus på Stokmarknes. Sykehuset har et brutto areal på 15.000 m², bygget i fire fløyer med to etasjer rundt en midtfløy i tre etasjer.

Sykehusbygg, UNN Tromsø

Peab – Bjørn Bygg har renovert bygg 7 på Åsgård ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Bygget er opprinnelig fra 1963, og var i svært dårlig forfatning da Bjørn Bygg gikk i gang med renoveringen i mars 2015. Halvannet år etter er sykehusbygget gjenåpnet, og entreprenøren er stolt over resultatet.