Helse og omsorg

Peab bygger alle typer bygg innen helse og omsorg som legekontor, helsestasjon, sykehjem, omsorgsboliger med mer.

Vi har bygget barneavlastning i Alta, legesenter og leiligheter i Åmot, sykehusbygget UNN i Tromsø, Åse omsorgssenter og legevakt i Ålesund og mange flere. Se eksempler på prosjekter innen helse og omsorg under. Besøk prosjekter i bygg for å se flere prosjekter.

Barneavlastning, Alta

Peab Bjørn Bygg har ført opp ny avlastningsbolig for barn og unge på oppdrag fra Alta Kommune. Dette skal være et avlastningshjem og botilbud med heldøgns omsorgstjeneste for kategorien fysisk og psykisk utviklingshemmet.

Legesenter og leiligheter, Åmot

Peab – Senter Bygg har oppført et leilighetsbygg med legesenter i Åmot i Modum kommune. Bygget er tegnet av Arkitektgruppen Drammen, og vil inneholde tannlegekontor, legekontor og 11 leiligheter. Total størrelse blir på 1650 kvadratmeter.

Nordlandssykehuset Vesterålen

Peab Bjørn Bygg i Harstad har vært med på å bygge nytt sykehus på Stokmarknes. Sykehuset har et brutto areal på 15.000 m², bygget i fire fløyer med to etasjer rundt en midtfløy i tre etasjer.

Sykehusbygg, UNN Tromsø

Peab – Bjørn Bygg har renovert bygg 7 på Åsgård ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Bygget er opprinnelig fra 1963, og var i svært dårlig forfatning da Bjørn Bygg gikk i gang med renoveringen i mars 2015. Halvannet år etter er sykehusbygget gjenåpnet, og entreprenøren er stolt over resultatet.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.