Industri og lager

Peab har kompetanse til å bygge alle typer industri og lagerbygg, og har også lang erfaring med kai og havn.

Her vises noen eksempler på industri- og lagerbygg som vi har bygget. Besøk prosjekter i bygg for å se flere prosjekter.

Grilstads produksjonsanlegg, Stranda

Peab K. Nordang har bygget et tilbygg på Grilstads produksjonsanlegg på Stranda til en kontraktssum på 55 millioner.

Industribygg Ole Ringdal, Hellesylt

Peab K. Nordang har bygget nytt tilbygg til industribygget og produksjonsanlegget for Ole Rindal AS.

Bakeri Orkla Foods Norge

Peab K. Nordang har bygget nytt lefsebakeri for Orkla Foods Norge på Stranda.

Lager Norengros, Ålesund

Peab - K. Nordang har på oppdrag fra Flisnes Næringspark AS bygget et nytt lager- og administrasjonsbygg for Norengros i Ålesund.

Norges høyeste fryselager, Våler i Øst-Fold

Foruten Norges høyeste fryselager, har vi bygget et nytt tørrvarelager, et lavt fryselager, nye mottaksarealer og gjennomstrømmingslager, samt et kontorbygg. Byggherre er Våler distribusjonslager AS og kontraktssummen var på 125 millioner kroner eks. mva.