Peab er stolt sponsor til UNHCR

I år er Peab en stolt partner av UNHCR, som er FNs flyktningsorganisasjon. UNCHR redder liv og kjemper for flyktningers rettigheter.

Peabs sponsorbidrag bidrar blant annet til «Better Shelter», som er en ny type nødboliger til mennesker på flukt. UNCHR jobber kontinuerlig med å forbedre boforholdet til flyktninger, og nødboliger gir bedre beskyttelse over lengre tid enn de tradisjonelle teltene. Familier på flukt får et tryggere sted å sove under den vanskelige tiden med store påkjenninger.

Når vinteren kommer, er mennesker på flukt ekstra sårbare. I mange deler av verden, spesielt i landene rundt Syria, bor millioner av mennesker i midlertidige boliger, som ofte er vanskelige å varme opp når kulda slår til. Flyktningboligen er da en tryggere løsning som gir flere fordeler sammenlignet med et telt. UNCHR «Better Shelter» gir en familie på flukt et trygt og miljøvennlig hjem. «Better Shelter» har en dør som kan låses, vinduer som kan åpnes, og solide vegger som er isolerte. Boligen har også solpanel, som gir elektrisitet.