Peabs kvartalsrapport januar - mars 2016

− Vi har hatt et positivt første kvartal med økt ordreinngang og forbedret driftsmargin. Med en sterk kontantstrøm fortsetter vi både å investere i virksomheten og redusere gjelden. Vi arbeider videre med ambisjonen om å være det beste selskapet i bransjen, sier Peabs konsernsjef og VD Jesper Göransson i en kommentar.

  • Operativ nettoomsetning: 8.692 MSEK (9.001)
  • Operativt driftsresultat: 188 MSEK (171)
  • Operativ driftsmargin: 2,2 prosent (1,9)
  • Resultat før skatt: 146 MSEK (106)
  • Resultat per aksje: 0,42 SEK (0,30)
  • Ordreinngang: 11.886 MSEK (9.559)
  • Ordrereserve 31.550 MSEK (26.750)
  • Kontantstrøm før finansiering: 910 MSEK (621)
  • Nettogjeld: 2.512 MSEK (3.269)
  • Soliditet: 30,6 prosent (30,1)

Rapporten

Last ned

Kvartalsrapport jan-mar 2016.

Video

Se Jesper Göransson presentere kvartalsrapporten.