Per Ivar Rasmussen ny viseadministrerende direktør i Peab Bjørn Bygg

Fra 1. januar 2018 er Per Ivar Rasmussen ansatt som viseadministrerende direktør for Peab Bjørn Bygg. Fra før er han distriktssjef for virksomheten i Finnmark.

Samtidig tar Gro Skaar Knutsen over som administrerende direktør etter Arild Østgård, som går over i ny rolle som sjef for Peabs byggvirksomhet i Norge.

− Jeg er svært glad for at Gro og Per Ivar har tatt utfordringen med å lede Bjørn Bygg og Peab sin nordligste region. Gro har ledet virksomheten i Tromsø med gode resultater. Per Ivar har satt Bjørn Bygg og Peab på kartet i Finnmark, og sammen vil disse to utgjøre et godt team med stort fokus på bedriftens ansatte, egne håndverkere og en sterk satsning på lærlinger, sier Arild Østgård.

Satser i Finnmark

Peab Bjørn Bygg satser i Finnmark. Målet er videre vekst, men lokal forankring er det viktigste.

− Vi ser potensial i markedet, er engasjerte i samfunnsutviklingen og ønsker å være en viktig samfunnsbygger i fylket. Vi har 51 lokalt ansatte i hele Finnmark, hvorav 39 er tilknyttet avdelingen i Alta, sier Rasmussen.

Kontorsted Alta

Han tok ingeniørutdanning i Porsgrunn, og sivilingeniørutdanning ved NTH i Trondheim. Etter noen år som rådgivende ingeniør byggteknikk i Rambøll i Oslo, jobbet han en stund som rådgivende ingeniør og avdelingsleder bygg hos Paulsen RI i Alta. Han begynte i Bjørn Bygg i 2006, og ble ansatt som distriktssjef i 2007.

− Kontorstedet mitt har hele tiden vært Alta, og det vil det også være i tiden fremover. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Gro og resten av ledergruppen om videreutvikling av selskapet, avslutter Per Ivar Rasmussen.

Les også

Blir sjef for Peabs norske byggvirksomhet

Fra 1. januar 2018 får Arild Østgård totalansvaret for Peabs byggvirksomhet i Norge.

Gro Skaar Knutsen blir sjef for Peab Bjørn Bygg

Fra 1. januar 2018 tar Gro Skaar Knutsen over som administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Kontaktpersoner

Per Ivar Rasmussen

Viseadm dir Peab Bjørn Bygg, Finnmark

Telefon: +47 970 91 430

Arild Østgård

Adm dir Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414