Blir sjef for Peabs norske byggvirksomhet

Fra 1. januar 2018 får Arild Østgård totalansvaret for Peabs byggvirksomhet i Norge. Økt samordning og felles satsing på egne håndverkere og lærlinger skal styrke utviklingen av Peab Bygg i Norge.

Arild Østgård er fra nyttår ansatt som administrerende direktør i det nyopprettede selskapet Peab Bygg Norge. Han blir samtidig en del av ledergruppen for forretningsområdet Bygg i Peab-konsernet.

− Byggregionene i Norge har de senere årene hatt en positiv utvikling, og jeg er glad for at Arild takket ja til å lede Peabs byggvirksomhet i Norge. Med økt samordning vil vi styrke den videre utviklingen for Peab Bygg i Norge, sier Stefan Danielsson, forretningsområdedirektør Bygg i Peab-konsernet.

Tre sterke byggregioner

Fra nyttår vil Peabs byggvirksomhet i Norge bestå av tre regioner med nedslagsfelt på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Merkevarene er henholdsvis Peab, Peab K. Nordang og Peab Bjørn Bygg.

− De tre regionene har veletablerte lokale merkevarer, og står stødig hver for seg. Vi skal videreutvikle og bygge videre på styrkene i hver region. Samtidig skal vi øke samordningen slik at regionene bidrar til å styrke hverandre og Peab Byggs totale utvikling nasjonalt, sier Arild Østgård.

Egne håndverkere og lærlinger

Han sier kundene ikke vil oppleve noen endringer som følge av omorganiseringen, men at de på sikt vil oppleve en positiv utvikling av Peab Bygg i Norge. En viktig suksessfaktor er ifølge Østgård satsing på egne håndverkere og lærlinger.

− Som en samfunnsbygger og stor arbeidsgiver lokalt og nasjonalt ønsker vi å fremheve vår satsing på egne håndverkere og lærlinger. Vi vil gjøre det vi kan for å ivareta og sikre fagkunnskap og håndverkstradisjoner i Norge. Om vi skal fortsette å levere bærekraftige byggeprosjekter i fremtiden må vi satse aktivt på denne yrkesgruppen, fastslår han.

De tre regionene ledes fra 1. januar 2018 av:

  • Gro Skaar Knutsen, som er ny administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg
  • John Ivar Mejlænder-Larsen, administrerende direktør i Peab
  • Kjetil Nordang, administrerende direktør i Peab K. Nordang

Les også

Gro Skaar Knutsen blir sjef for Peab Bjørn Bygg

Fra 1. januar 2018 tar Gro Skaar Knutsen over som administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Nye roller for Peabs sjefer i Skien

Den 1. januar 2018 Petter Solli distriktssjef for Peab i Telemark og Vestfold, Kjetil Runningen viseadministrerende direktør i Peab.

Per Ivar Rasmussen ny viseadm direktør i Peab Bjørn Bygg

Fra 1. januar 2018 er Per Ivar Rasmussen ansatt som viseadministrerende direktør for Peab Bjørn Bygg.

Kontaktpersoner

Arild Østgård

Adm dir Peab Bygg Norge

Telefon: +47 906 43 238

Stine Gabrielsen

Kommunikasjonssjef Peab Norge

Telefon: +47 416 51 414