Vann og avløp

Peab bygger vann og avløpsnett, overføringsledninger, renseanlegg og høydebasseng.

Rehabilitering og nybygg av dammer inngår også i vår portefølje av tjenester vi tilbyr vår kunder. I marka rundt Oslo har vi rehabilitert og bygget flere dammer for Oslo kommune.

Under ser du noen eksempler på prosjekter innen vann og avløp.

Flomsikring E6, Kløfta - Gardermoen

Peab anlegg har rehabilitert gammelt overvannssystem ved bruk av klimaeffektiv og kostnadsbesparende NoDig-metode.

Høydebasseng, Elverum

Peab anlegg har bygget høydebassenger Kulbulia, Kirkeby og Uthuslia på Hernes i Elverum.

Mortensnes del 1, Tromsø

Peab anlegg har utført utskrifting av VA-anlegg, og utbygging av vei og fortau.

VA-arbeider, Enebakk

Peabs arbeid ommfattet utløpsledning landdel i Enebakk.