Vindkraft og trafostasjoner

Vi utfører grunn- og byggearbeider for vindkraft, trafostasjoner, fjernvarme, gassledninger og forbrenningsanlegg.

Under ser du noen eksempler på prosjekter innen vindkraft og trafostasjoner.

Hamnefjell vindkraftverkt, Båtsfjord

Peab anlegg har blant annet bygget på utbyggingsområdet, og fundamenter for 15 vindkraftturbiner.

Kvanndal trafostasjon

Peab anlegg har utført grunnarbeidet ved Kvanndal stasjon i Nord-Norge.

Trafostasjoner, Trøndelag og Nordland

Peab anlegg har utført grunn- og byggearbeider på Nedre Røssåga trafostasjon og Trofors trafostasjon i Nordland, og Tunnsjødal trafostasjon i Nord-Trøndelag.