Slik jobber vi med HMS

Peabs HMS-policy er grunnlaget for vårt strategiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Peab har jobbet systematisk med HMS i lang tid, i samsvar med kravene i lov og forskrift.

HMS-organisasjon

HMS-spørsmål er en del av våre daglige aktiviteter. Det strategiske arbeidet utføres på konsern-, forretningsområde-, og selskapsnivå. Relevant kompetanse innen HMS er tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonen. Oppgaver og fullmakter er fordelt i organisasjonen.

Forebyggende arbeid på arbeidsplassene

Peabs har en nullvisjon når det gjelder alvorlige arbeidsulykker og et mål om null dødsulykker. Vi har også et mål om at trenden innen antall alvorlige arbeidsulykker skal være synkende, både for egne medarbeidere og våre underleverandører.

Vi ønsker å tilby trygge og sikre arbeidsplasser for våre egne medarbeidere, så vel som innleide og underleverandører. For å forhindre ulykker jobber Peab forebyggende ved å tilby trygt utstyr, kvalitetssikrede arbeidsmetoder, opplæring og holdningsarbeid.

Peabs kriseorganisasjon

Ved alvorlige ulykker blir Peabs kriseorganisasjon involvert. Kriseorganisasjonen består av medarbeidere som har fått opplæring innen krisehåndtering av MSB, den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap. Kriseorganisasjonen i Norge består av en sentral krisestab, og lokale krisekoordinatorer i alle våre regioner. Kriseorganisasjonen treffes jevnlig for faglig påfyll, teoretiske og praktiske øvelser og gjennomgang av rutiner.

Oppfølgings- og forbedringsarbeid

Alle hendelser og ulykker rapporteres og følges opp. Peab analyserer årlig resultatene og identifiserer årsakssammenhenger fra innrapporterte hendelser, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler, arbeidsplassrevisjoner og arbeidsmiljøundersøkelser. Dette danner grunnlaget for beslutninger om prioriterte investeringsområder, mål og tiltak.

ISO-sertifisering

Peabs bygg- og anleggsvirksomhet og asfalt i Norge er
ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og
arbeidsmiljø og helse.

ISO-sertifisering

HMS i Peab

Slik jobber vi med HMS

Peabs HMS-policy er grunnlaget for vårt strategiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Peab har jobbet systematisk med HMS i lang tid, i samsvar med kravene i lov og forskrift.

Peabs største nordiske HMS-initiativ

Den årlige Arbeidsmiljøuka, som arrangeres i uke 35 i hele konsernet, retter fokus mot trygge og sunne arbeidsplasser.

HMS-policy

Peab bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet opplagte fokusområder.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).