Grunn og betong

Vi kan utføre grunn- og betongarbeider som underentreprenør i større prosjekter.

Under ser du noen eksempler på prosjekter innen grunn og betong.

QB Næringsbygg Tromsø

Peab anlegg har utført grunnarbeider for bygg, tilførsel el og fiber, nytt vann og avløp i område, gatelys, fortau, ny veg, opphøyet gangfelt på kommunal veg, ny skilting, parkmøbler.

Nye Narvik torv

Peab anlegg har utført spunt og peling for nybygg, nytt vann og overvannssystem.

Gjenvinningsstasjoner BIR, Bergen

Peab anlegg har bygget tre nye gjenvinningsstasjoner for BIR rundt Bergen.

Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).