Jernbane

Vi bygger og oppgraderer jernbanestasjoner og jernbanetraséer. Kontraktene spenner fra store, kompliserte prosjekter som Lysaker stasjon til små stasjoner som Harestua.

Prosjektene kan omfatte nybygg, rehabilitering og oppgradering. Vi har eget autorisert sikkerhetspersonell som ivaretar sikkerhetskravene knyttet til arbeider i og nære spor. For å ivareta oppgavene på best mulig måte, har vi en egen utstyrspark som er spesialkonstruert for dette arbeidet.

Under ser du noen eksempler på jernbaneprosjekter i anlegg.

Jernbane, Rombak

I løpet av 13 uker sommeren 2015 har Peab bygget mer enn tre kilometer ny jernbane ved Rombak stasjon på Ofotbanen.

Bekkestua stasjon

I Bærum bygger Peab om Bekkestua stasjon på Kolsåsbanen til ny metrostandard.

Jerbanestasjon, Heggedal

Peab anlegg har fornyet Heggedal jernbanestasjon med sideplattformer og underbygging for sporene.

Lysaker stasjon

Peab har i oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging bygget ut Lysaker Stasjon. Entreprisen har omfattet alle grunnarbeider ved utvidelsen av stasjonsområdet fra to til fire spor.