Kultur og undervisning

Peab har oppført mange offentlige bygg i Norge, både skoler, barnehager, idrettshaller, kulturhus, teater, flerbrukshus og religiøse bygg.

Uavhengig av prosjektets størrelse følger vi det i mål på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Her vises noen eksempler på hva vi har bygget. Besøk prosjekter i bygg for å se flere prosjekter.

Åssiden fotballhall, Drammen

Peab har bygget Åssiden fotballhall i Drammen, og ferdigstilte hallen fem uker før fristen til utbygger Drammen Eiendom KF som leier ut til Idrett i Drammen kommune.

Nytt medisin og helsefagbygg MH2, Tromsø

For 577 millioner kroner har Peab - Bjørn Bygg bygget det nye Medisin- og helsefagbygget (MH2) ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Ulstein Arena, Ulsteinvik

Ulstein Arena er et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Det er bygget en ny flerbrukshall med idrettshall, klartre hall, bibliotek, tjenestetorg , svømme- og badeanlegg.

Alnes Fyr, Godøya

Peab – K. Nordang har bygget besøkssenter og kulturbygg for stiftelsen Alnes Fyr. Nybygget er gravet ned i bakken, slik at landskapet konturforandres så lite som mulig. Størrelsen på bygget er ca. 700 m2.

Borre idrettsbarnehage, Horten

Peab har bygget ny idrettsbarnehage på Kirkebakken i Borre. Barnehagen er bygget for 70 barn, fordelt på fire avdelinger. Her skal det legges til rette for aktivitet og moro, ved at det er integrert en gymsal og løpebane i barnehagen.

Vadsø barneskole, Finnmark

Peab - Bjørn Bygg har oppført nye Vadsø barneskole i Finnmark. Barneskolen er bygget på ett plan og er 7 300 kvadratmeter stor. Den er nabo til ungdomsskolen i Vadsø.