Vei

Peab er en av Sveriges største veibyggere. I Norge bygger vi mange veiprosjekter av ulik størrelse. Det kan være alt fra å bygge en ny rundkjøring i Strømmen sentrum til å bygge ny firefelts E6 fra Trondheim til Melhus.

Vi tilbyr deg som kunde stor kapasitet og bred kompetanse gjennom vår nordiske anleggsvirksomhet. Dermed er du trygg på at leveransen blir i henhold til forventningene.

Vår ambisjon er å være et nordisk selskap som samarbeider på tvers av landegrensene for å overgå våre kunders forventninger.

Under ser du noen eksempler på prosjekter innen vei.

Gang- og sykkelvei, Rælingen

Peab har bygget 2.200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg har bygget ny E6 fra Trondheim til Melhus til en kontraktssum av 1,16 milliarder kroner.

Fylkesvei 864, Trondheim

Peab anlegg har bygget veistrekning mellom Bromstadvegen og Kong Øysteins veg for Statens vegvesen.

Tverrforbindelse Jessheim

Ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim.

E6 Stjørdal

Peab anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.