Bru

Peab har bygget flere store og kompliserte bruer i Sverige, og har en unik kompetanse innen dette feltet.

I Norge har vi bred erfaring i å gjennomføre mindre og mellomstore prosjekter, ofte knyttet til vei- og jernbaneprosjekter. Utover dette har vi bygget et stort antall broer med spesiell konstruksjon og utforming.

Under ser du noen eksempler på bruprosjekter i anlegg.

Bru over Furebergfossen, Odda og Rosend

Peab Anlegg har bygget ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal for Statens vegvesen.

Gang- og sykkelbro, Ensjø

Peab Anlegg har overlevert ny gang- og sykkelbro på Ensjø t-banestasjon til avtalt tid.

E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygger 2,2 kilometer gang- og sykkelvei, og to bruer er fornyet. På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg har vi også etablert nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning.

Betongbru Flesland, Bergen

Peab har bygget en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn i Flesland.

Bråtevegen, Skedsmo

Peab anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

Betongbruer, Heimdal

Peab anlegg har har oppført tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).