Bru

Peab har bygget flere store og kompliserte bruer i Sverige, og har en unik kompetanse innen dette feltet.

I Norge har vi bred erfaring i å gjennomføre mindre og mellomstore prosjekter, ofte knyttet til vei- og jernbaneprosjekter. Utover dette har vi bygget et stort antall broer med spesiell konstruksjon og utforming.

Under ser du noen eksempler på bruprosjekter i anlegg.

Bru over Furebergfossen, Odda og Rosend

Peab Anlegg har bygget ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal for Statens vegvesen.

Gang- og sykkelbro, Ensjø

Peab Anlegg har overlevert ny gang- og sykkelbro på Ensjø t-banestasjon til avtalt tid.

E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygger 2,2 kilometer gang- og sykkelvei, og to bruer er fornyet. På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg har vi også etablert nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning.

Betongbru Flesland, Bergen

Peab har bygget en 230 meter lang betongbru i tilknytning til det nye terminalbygget på Bergen lufthavn i Flesland.

Bråtevegen, Skedsmo

Peab anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

Betongbruer, Heimdal

Peab anlegg har har oppført tre bruer og 800 meter gang- og sykkelvei.