Søkeresultat

"" gav 711 treffer

Peab fikk populær asfaltkontrakt på Romerike

Peab Asfalt har signert kontrakt med Statens vegvesen om asfaltarbeider på Romerike øvre, øst og syd. Kontraktens verdi er på ca. 20,8 millioner kroner.

Øren flerbrukshall, Drammen

For 44 millioner kroner har Peab bygget Øren flerbrukshall for Drammen Eiendom KF. Barn og unge kan benytte en nytt og moderne anlegg for innendørs idrett.

Vålerenggata 22, Oslo

Peab har utviklet og bygget 20 rekkehus og 22 rekkehusleiligheter fordelt på seks bygningsenheter i Vålerenggata 22.

Peab i rute med fjelleiligheter på Hemsedal

Høsten 2017 åpner 100 nye fjelleiligheter for innsjekk på Hemsedal skisenter.

100 fjelleiligheter på Hemsedal

Høsten 2017 åpner 100 nye fjelleiligheter for innsjekk på Hemsedal skisenter.

Nytt medisin og helsefagbygg MH2, Tromsø

For 577 millioner kroner har Peab Bjørn Bygg bygget det nye Medisin- og helsefagbygget (MH2) ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Klosterhagen bygg 4 og 5, Skien

Peab har bygget 52 nye leiligheter på Klosterhagen i Skien for Klosterfoss Utvikling AS.

Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg var underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Teaterkvarteret, Tromsø

Det første av i alt tre byggetrinn bestod av 38 leiligheter, og ble igangsatt i mai 2013 med innflytting høsten 2014. Andre byggetrinn bestod av 55 selveierleiligheter og garasje med innflytting mai 2015.

Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya for Statens vegvesen.

Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab Spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).

Miljøgate Sokna

Peab Anlegg har oppgradert Sokna sentrum i Buskerud på oppdrag fra Statens vegvesen.

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Treskeveien, Oslo

Peab har bygget 21 rekkehus i Treskeveien på Manglerud i Oslo. Eiendommen er utviklet av Peab Eiendomsutvikling, som også er byggherre i prosjektet.

Bleikerfaret barnehage, Asker

For 41,7 millioner kroner har Peab bygd Bleikerfaret barnehage på oppdrag fra Asker kommune.

Vardø flerbrukshus

Peab - Bjørn Bygg har i en samspillkontrakt med Vardø kommune bygget Vardø flerbrukshus.

Trasoptunet, Oslo

Peab har bygget 114 leiligheter fordelt på fire boligblokker på Hellerud i Oslo

Nye Narvik Torv

Peab Anlegg har spuntet og pelet for et nybygg og lag nytt vann og overvannssystem i grunnen på oppdrag fra Peab Bjørn Bygg.

Idrettshall, Lillestrøm

Peab har bygget ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole i Lillestrøm.

template
template
template

template

template

template

template

Vår nettside inneholder informasjonskapsler. Hvis du klikker på "Cookies" i bunnteksten, kan du se hvilke informasjonskapsler som brukes og endre innstillingene for informasjonskapsler.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).