Søkeresultat

"" gav 714 treffer

100 fjelleiligheter på Hemsedal

Høsten 2017 åpner 100 nye fjelleiligheter for innsjekk på Hemsedal skisenter.

Nytt medisin og helsefagbygg MH2, Tromsø

For 577 millioner kroner har Peab Bjørn Bygg bygget det nye Medisin- og helsefagbygget (MH2) ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Øren flerbrukshall, Drammen

For 44 millioner kroner har Peab bygget Øren flerbrukshall for Drammen Eiendom KF. Barn og unge kan benytte en nytt og moderne anlegg for innendørs idrett.

Klosterhagen bygg 4 og 5, Skien

Peab har bygget 52 nye leiligheter på Klosterhagen i Skien for Klosterfoss Utvikling AS.

Grunn- og betongarbeider Follobanen

Peab Anlegg var underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen.

Drift og vedlikehold, Romerike Midt

Peab hadde i perioden 2011-2016 ansvar for drift og vedlikehold på 573 km vei, herav ca 100 km motorveg, og 56 km gang– og sykkelsti på Romerike Midt. Fra 2017-2022 har Peab ansvar for drift og vedlikehold på Romerike Øst.

Bleikerfaret barnehage, Asker

For 41,7 millioner kroner har Peab bygd Bleikerfaret barnehage på oppdrag fra Asker kommune.

Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Nye Narvik Torv

Peab Anlegg har spuntet og pelet for et nybygg og lag nytt vann og overvannssystem i grunnen på oppdrag fra Peab Bjørn Bygg.

QB Næringsbygg Tromsø

Et prosjekt i regi av Peab Eiendomsutvikling der Peab Bjørn bygg, Peab Anlegg og Peab Bogstrand skal ha sine kontorlokaler, QB næringsbygg i Tromsø.

Usbl og Peab Eiendomsutvikling kjøper stor tomt i Lørenskog av Stor-Oslo Eiendom

Boligbyggelaget Usbl og Peab Eiendomsutvikling skal sammen utvikle 350-400 nye boliger på Skårer Syd i Lørenskog.

Peab skal drifte veiene på Romerike Øst

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg drifte og vedlikeholde veiene på Romerike Øst fra 1. september 2017. Kontrakten har en varighet på fem år, og en total verdi på cirka 130 millioner kroner eks mva.

E6 Trondheim - Melhus

Peab Anlegg har vært hovedentreprenør for veiprosjektet nye E6 fra Trondheim til Melhus som startet våren 2016.

Fylkesvei 715 Fosenhalvøya

Peab har bygget 14 kilometer fylkesvei på Fosenhalvøya for Statens vegvesen.

Grunnarbeider Ikea Ringsaker

Samarbeidsprosjekt mellom Peab AS, Peab Spesialprosjekt (Sverige) og Peab Anlegg AS for Ikea (Nydal Øst AS).

Høydebasseng, Elverum

Peab Anlegg har bygget høydebassengene Kulbulia, Kirkeby og Uthuslia på Hernes i Elverum.

Miljøgate Sokna

Peab Anlegg har oppgradert Sokna sentrum i Buskerud på oppdrag fra Statens vegvesen.

VA-arbeider, Enebakk

Utløpsledning landdel i Enebakk.

Ledningsarbeider, Enebakk

Ledningsarbeider fra Kopås til Tømmerbråten.

Peab fikk rammeavtale med Forsvarsbygg

Peab er tildelt rammeavtale med Forsvarsbygg på bygningsmessige arbeider i Oslo, Bærum og Asker i perioden 2017 – 2019.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).